Logo ICO

Notícies

Reproducció tardana d'un cotoliu a Mont-roig del Camp.

12 de gener

De tots els intents de cria que es van entrar en el portal l’any passat, ens crida moltíssim l’atenció el d’un niu de cotoliu (Lullula arborea) amb un mínim de dos polls amb plomissol, el 19 de novembre a Mont-roig del Camp (Baix Camp). La dada és extraordinàriament tardana, ja que, a Europa occidental, els polls més tardans d’aquesta espècie es troben la 2a setmana de setembre (Cramp, S & Perrins, C. M. 1988).

A la base de dades del projecte NIUS trobem altres intents de cria molt tardans, però tots ells corresponen a espècies que poden reproduir-se en qualsevol moment de l’any: una tórtora turca amb polls a començament d'octubre, una òliba amb polls a mitjan octubre i un colom roquer amb polls a finals de desembre.

Aquesta dada de cotoliu és, per tant, força excepcional i, encara que es fa difícil escatir-ne el motiu, la primavera extremadament seca que vam patir el 2023 podria tenir-ne alguna cosa a veure.

Sigui com sigui, aquesta observació ens demostra que no s’ha d’abaixar la guàrdia i que hem de sortir al camp amb els ulls ben oberts, pensant que tot és possible.

 

Bon birding! 

Imatge: Xavier Riera

Nius és una iniciativa de l'Institut Català d'Ornitologia.