Logo ICO

Protocol de seguiment

1. Familiaritza’t amb el Codi de conducta del projecte i aquest protocol de seguiment

A l’hora de localitzar un niu o fer-hi qualsevol observació és necessari seguir atentament el Codi de conducta del projecte. D’aquesta manera es garanteix que no se li causa cap pertorbació innecessària i s’assegura la vàlua científica de les dades que s’obtenen.

2. Descarrega't la fitxa niu

Aquesta fitxa et permetrà anotar les teves observacions de manera fàcil i ordenada. A més, et servirà de referència per a que no oblidis recollir cap dada important sobre els nius i l’activitat que hi observes.

3. Troba el teu niu

El primer que et caldrà és localitzar un niu natural actiu o fer les observacions en alguna caixa niu que tu mateix hagis col·locat. En el cas de nius naturals ens interessen només les observacions de nius actius, és a dir, nius en construcció, ous o pollets (tant si la cria ha tingut èxit com no). Si es tracta d’una caixa niu o altre niu artificial també ens interessa saber si en un determinat any no s’ha utilitzat.

4. Dóna el niu d’alta al web

Ves a entreu dades i dóna d’alta el teu niu. Només caldrà que facilitis unes poques dades (fes una ullada a la fitxa niu per més detalls):

 • Localització del niu.
 • L’adreça o el nom del lloc on està situat el niu i si és a casa teva o no.
 • El tipus de niu (artificial/natural).
 • La data, si la saps, en què es va instal·lar el niu (si és un niu artificial).
 • L’emplaçament del niu.
 • L’orientació de la cavitat (si s’escau).
 • L’altura del niu (respecte al terra).

Anota l’activitat que observes al niu. Un cop hagis trobat el niu és ideal observar-lo cada 4 o 5 dies fins, si la cria té èxit, l’envol dels pollets, però observacions molt més aïllades o, fins i tot, disposar d’una única observació d’un niu pot ser molt valuós. Recomanem, però, que sempre que sigui possible s’observi cada posta o intent de cria en almenys dos dies diferents ja que així s’incrementa moltíssim el valor de la informació que es recull. Són justament les observacions fetes en dies diferents les que ens permetran calcular les taxes d’èxit de la nidificació.

La informació essencial que cal anotar és:

 • Si el niu ha estat actiu (en cas de nius artificials) o no i, en cas afirmatiu, la posta o intent de cria de que es tracta. Recorda que hi ha espècies que fan fins a tres o quatre postes.
 • L’espècie que ocupa el niu.
 • L’activitat que s’hi observa (construcció del niu, presència d’ous, pollets, volanders) i la data del primer i darrer cop en què s’observa cadascuna d’aquestes activitats. Fixa’t que tota aquesta informació permetrà delimitar la fenologia de cria de l’espècie i la seva evolució al llarg del temps.
 • El resultat de la cria. Si ho saps, detalla si la cria ha tingut èxit (és a dir, algun dels pollets ha envolat) o no. Si ha fracassat, indica si el niu s’ha abandonat o bé ha estat depredat, destruït, parasitat... Saber quin ha estat el desenllaç final de la cria, permet calcular l’èxit reproductor de l’espècie. Fixa’t, però, que és important tenir dades tant dels nius que han tingut èxit com dels que no, per això és vital que també s’informi sempre dels intents de cria que han fracassat.   

A més, en el cas que ja tinguis certa experiència en el seguiment de nius i hagis pogut obtenir dades encara més precises sobre la cria, serà molt útil conèixer alguna de les dades següents:

 • La mida de la posta (nº d’ous).
 • El nombre de pollets nascuts.
 • El nombre de pollets envolats (és a dir, que han volat del niu).
 • La data de posta.
 • La data d’eclosió.

Aquesta informació addicional és especialment útil de cara al càlcul d’alguns paràmetres reproductors. Fixa’t, però, que no és necessari prendre aquestes dades addicionals per participar al projecte i que moltes d’elles s’obtenen en caixes niu especialment dissenyades per a observar-ne el seu contingut.

A la fitxa niu trobaràs tots els detall sobre com recollir tota aquesta informació.

5. Introdueix les dades al web

Entra al web i ves a “entreu dades”. Introduir les dades és ràpid i senzill. Aquest vídeo t'explica com fer-ho. També pots pujar fotos del teu niu!Clica la icona de pantalla completa del visor del vídeo i canvia la ressolució a 720p (icona en forma d'engranatge) per veure'l en alta definició.

6. Visualitza les dades

Entra al web i ves a “vegeu dades”. Aquí podràs descarregar i veure les teves dades i comparar-les amb la resta de participants. Ja formes part d’un dels majors equips d’investigació que hi ha a Catalunya!

Preguntes i respostes

El projecte es limita a certes espècies?

No. Ens interessen les dades de qualsevol espècie. Ara bé recomanem començar per aquelles que crien més a prop nostre –per exemple les que ho fan en edificacions o en parcs i jardins– o les que nien a llocs fàcilment accessibles –com ara caixes niu–. D’altra banda, cal tenir en compte que cal una autorització especial de la Generalitat per inspeccionar els nius de les espècies d’ocells catalogades com a “sensibles” i “molt sensibles” (les fitxes guia de cada espècie t’indiquen la seva catalogació).

Quan hauria de començar a mirar si trobo algun niu?

En general, a Catalunya l’època de cria dels ocells va des de febrer o març fins a juliol-agost. Però hi ha espècies que poden començar a criar alguns mesos més aviat, en ple hivern, o encara pondre ous a principis de tardor. A més, hi ha espècies, com ara els pardals i coloms, que fins i tot es poden trobar criant en quasi qualsevol moment de l’any. En general, les espècies sedentàries comencen a criar força abans que les migradores, especialment en comparació a les migradores de llarga distància. Cal tenir en compte també que hi ha espècies que poden pondre fins a tres o quatre postes i allargar molt, per tant, el seu cicle reproductor. Pots trobar informació sobre els períodes de nidificació principals de cada espècie a les fitxes guia. D’altra banda, al SIOC o Ornitho.cat pots veure’n els patrons fenològics.

Quantes vegades he d’observar el niu?

És ideal observar-lo cada 4 o 5 dies fins, si la cria té èxit, l’envol dels pollets, però observacions molt més aïllades o, fins i tot, disposar d’una única observació d’un niu pot ser molt valuós. Recomanem, però, que sempre que sigui possible s’observi cada posta o intent de cria en almenys dos dies diferents ja que així s’incrementa moltíssim el valor de la informació que es recull. Són justament les observacions fetes en dies diferents les que ens permetran calcular les taxes d’èxit de la nidificació.

Què faig si la cria fracassa?

És tant important saber que una posta ha tingut èxit com que no. Sigui quin sigui el desenllaç és vital tramitar sempre tota la informació! Saber quin ha estat el desenllaç final de la cria, és el que ens permet calcular l’èxit reproductor de l’espècie. Si només rebem dades de postes que han tingut èxit tindrem una visió falsa de la realitat. Pensa que els nius estan naturalment subjectes tant a l’abandonament com a la depredació. La deserció del niu pot donar-se a causa de condicions meteorològiques adverses, escassetat d’aliments o la mort d’un pare, o perquè els ous són estèrils. Els depredadors (altres aus, mamífers, serps) també són responsables del fracàs d’una alta proporció de nius cada any. Així és la natura!

És imprescindible inspeccionar el contingut del niu?

Per participar en el projecte i aportar dades molt valuoses no és imprescindible apropar-se als nius o revisar-ne el seu contingut. En el cas, però, que ja tinguis certa experiència en el seguiment de nius i vulguis obtenir dades més precises sobre la cria (per exemple, sobre el nombre d’ous o pollets) i, per tant, et calgui veure el contingut de niu, cal que segueixis estrictament el Codi de conducta del projecte.

La inspecció del niu pot fer fracassar la cria?

Malgrat que sovint es pensa que la visita dels nius augmenta la seva probabilitat de fallida, diversos estudis científics molt detallats (vegeu Götmark 1992, Mayer-Gross et. al. 1997) indiquen que, sempre que se segueixin les directrius indicades aquí, l’inspecció de nius té un efecte nul sobre el resultat de la cria.

Puc entrar dades d’anys anteriors?

Sí! Pots tramitar dades de qualsevol niu del que tinguis informació, sigui quin sigui l’any en què la vas obtenir.

Per a què s’utilitzen les dades?

Nius ens ajuda a conèixer importants buits de coneixement sobre la reproducció de les espècies d’ocells que nidifiquen a Catalunya i, en especial, d’aquelles que crien més a prop nostre –per exemple les que ho fan en edificacions o en parcs i jardins– o les que nien a llocs fàcilment accessibles –com ara caixes niu–. A més, donat que la reproducció dels ocells és molt sensible a les pertorbacions de l’hàbitat i als efectes del canvi climàtic, Nius està especialment dissenyat per estudiar com responen els nostres ocells a aquests i altres factors de canvi al llarg del temps.

Nius és una iniciativa de l'Institut Català d'Ornitologia.